De Arbowet vereist dat er bedrijfshulpverleners aanwezig zijn in een organisatie, om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en klanten te vergroten tijdens gevaarlijke situaties of calamiteiten. Na het volgen van een BHV cursus bij JTI Opleidingsinstituut ontvangt u een BHV certificaat, waarmee u kunt aantonen adequaat te kunnen optreden tijdens calamiteiten.

BHV certificaat halen?

Het BHV certificaat is persoonsgebonden en wordt uitgereikt na het volgen van een BHV cursus. Tijdens de BHV cursus leert u om te gaan met gevaarlijke of bijzondere situaties, waaronder brand, ontruiming of het flauwvallen van een collega. U leert eerste hulp te verlenen, een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen.

Volg een cursus bij JTI Opleidingsinstituut

JTI verzorgt de basis BHV opleiding, maar verzorgt ook herhalingscursussen of bijzondere cursussen, zoals BHV aan kinderen, Ontruimingsleider en Gevaarlijke stoffen. Tevens wordt de BHV cursus afgestemd op uw (speciale) bedrijfssituatie, zodat u concrete handvatten krijgt om toe te passen in uw eigen werksituatie. Met herhalingscursussen kunt u eenvoudig uw BHV certificaat verlengen, want het BHV certificaat is niet onbeperkt geldig. U moet tussentijds op herhaling om aan te tonen dat u de BHV stof nog steeds beheerst.

E-learning BHV cursus

De BHV cursus bestaat uit een e-learning gedeelte en praktijkgedeelte. Met behulp van een BHV e-learning omgeving kunt u op ieder gewenst moment, thuis of op het werk, de lesstof lezen en oefenen. U dient alle onderdelen in de e-learning omgeving goed af te ronden, alvorens u kunt deelnemen aan de praktijktoets. Hierdoor weet u zeker dat u over de juiste kennis beschikt om in de praktijk te brengen en het BHV certificaat te halen.

Neem vrijblijvend contact op

Wij verzorgen BHV cursussen voor alle bedrijfstakken en branches. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Tevens kunt u de opleidingsbrochure downloaden voor meer uitgebreide informatie.

Direct inschrijven
Informatie aanvragen
Download opleidingsbrochure