Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers, welke zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Als er in het bedrijf iets gebeurt; er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen.

Tijdens deze cursus leert u wat er moet gebeuren als er brand is, of wat u moet doen als iemand flauwvalt. Ook leert u wat u moet doen als het gebouw ontruimd moet worden. In geval van een ontruiming zorgen de BHV’ers er vaak samen met de overige collega’s voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over het BHV-certificaat zoals die vereist wordt door de Arbowet. Maar nog veel belangrijker is dat u, na het volgen van de cursus, beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie.

Onze maatwerk-trainingen zijn dan ook volledig afgestemd op de bijzondere risico-omstandigheden en werkprocessen van uw organisatie.

 • BHV basis opleiding. Duur cursus 16uur. Kosten €195,00.
 • BHV basis opleiding E-Learning. Duur cursus 8uur. Kosten €125,00.
 • BHV basis herhaling. Duur cursus 8uur. Kosten €125,00.
 • BHV basis herhaling E-Learning. Duur cursus 4uur. Kosten €125,00.
 • BHV aan kinderen opleiding E-Learning. Duur cursus 8uur. Kosten €125,00.
 • BHV aan kinderen herhaling E-Learning. Duur cursus 4uur. Kosten €125,00.
 • BHV ploegleider opleiding. Duur cursus 16uur. Kosten €355,00.
 • BHV ploegleider herhaling. Duur cursus 8uur. Kosten €155,00.
 • BHV adembescherming opleiding. Duur cursus 16uur. Kosten €355,00.
 • BHV adembescherming herhaling. Duur cursus 8uur. Kosten €155,00.
 • BHV hoofd BHV opleiding. Duur cursus 24uur. Kosten €750,00.
 • BHV module alarmmeldingen. Duur cursus 4uur. Kosten €65,00.
 • BHV module ontruimingsleider. Duur cursus 4uur. Kosten €65,00.
 • BHV module gevaarlijke stoffen. Duur cursus 8uur. Kosten €155,00.

Vrijblijvend meer informatie?

Direct inschrijven
Informatie aanvragen
Download opleidingsbrochure