Dat bijna de helft van de medewerkers nog nooit een ontruimingsoefening heeft meegemaakt, is helemaal niet zo erg, schrijft veiligheidsadviseur Ramon Janssen van JTI Opleidingsinstituut in deze blog. Het personeel laten oefenen is namelijk helemaal niet het doel van een ontruimingsoefening.

Bijna de helft van de werknemers heeft nog nooit een ontruimingsoefening geoefend, of ze weten niet of hun werkgever überhaupt een ontruimingsplan heeft. Dit bleek onlangs uit een onderzoek en was half januari groot in het nieuws.

Hoewel de veiligheidsbranche moord en brand schreeuwt dat dit niet kan, vraag ik me af of de wereld wel zo zwart-wit is. Uiteraard is het belangrijk om één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Maar het doel van een ontruimingsoefening zou moeten zijn: het testen van de bedachte processen in de praktijk, niet het laten oefenen van een ontruiming door alle medewerkers.

Dat laatste is namelijk in de praktijk niet eens mogelijk. Hoe borgt een bedrijf dat alle medewerkers een ontruimingsoefening hebben meegemaakt? Dat lukt niet door vakanties, vrije dagen of ziekten van werknemers. Zeker bij een bedrijf dat werkt met ochtend- middag- of avondploegen valt dit niet te waarborgen.

Een ontruimingsoefening heeft tot doel te testen of de papieren ontruimingsprocessen ook werken in de praktijk. En dan het liefst met een scenario dat het beste bij een bedrijf past. Hoewel de meeste bedrijven ontruimen voor brand, is de kans op ontruiming na stroomuitval, waterlekkage, een verdacht pakketje of een uitbraak van giftig gas van een bedrijf in de buurt een net zo reëel scenario. BHV’ers kunnen tijdens maatwerktrainingen de ontruiming oefenen. Dan kan meteen op een passend scenario voor het bedrijf worden getraind.

Waarborgen dat medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van een calamiteit is beter te organiseren via een online leeromgevingen. Deze omgevingen kunnen één keer per jaar op het computerprofiel van de medewerker een vragenlijst pushen. Zo kan worden getest of medewerkers de plek van blandblussers weten of de ontruimingsroute kennen. Antwoorden kunnen video’s bevatten over ontruimingsroutes of plattegronden. Digitaal is gemakkelijk bij te houden welke medewerker de vragenlijst heeft ingevuld en welke dat nog moet doen.

Het oefenen van een ontruiming is belangrijk, maar wel met het juiste doel in het achterhoofd. Namelijk het toetsen of gemaakte plannen ook werken als deze in werking moeten treden. En als tijdens een ontruimingsoefening blijkt dat het niet zo is, moet een plan worden aangescherpt en opnieuw worden geoefend. Het oefenen van ontruiming voor medewerkers zou geen doel op zich moeten zijn.

Welk ontruimingsplan past bij uw bedrijf?
Iedere onderneming heeft zijn eigen aandachtspunten bij een ontruiming. Welk scenario kan het beste bij uw bedrijf worden getoetst? De JTI Quickscan is een unieke tool die de veiligheidssituatie van uw organisatie gedetailleerd in kaart brengt. Zo kan een ontruimingsoefening op maat worden gemaakt.

Kijk hier voor meer informatie over de JTI Quickscan?