De kans dat organisaties het komende jaar een boete krijgen omdat ze niet aan de wet- en regelgeving rondom de behandeling van gevaarlijke stoffen voldoen, is groot, zegt veiligheidsadviseur Ramon Janssen van JTI.

Organisaties die gevaarlijke stoffen vervoeren, verpakken, opslaan of overslaan worden vanaf het begin van dit jaar strenger gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uit controles blijkt namelijk dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag vaak tekortschiet, schrijft het ILT op zijn website. Bedrijven die niet voldoen aan de wet- en regelgeving riskeren een boete, denk aan bedragen van 1.000,00 euro, oplopend tot 5.000,00 euro.

Ik denk dat een groot aantal bedrijven verrast worden door een controle of boete. Hoewel zij gevaarlijke stoffen vervoeren, verpakken, opslaan of overslaan – en daarvoor over een milieuvergunning beschikken –, zijn ze zich onvoldoende bewust van de gevolgen daarvan.

De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat op de momenten dat een bedrijf gevaarlijke stoffen opslaat of overslaat dat dan tenminste één deskundig persoon aanwezig moet zijn. Deze deskundige persoon dient in het bezit te zijn van aan geldig certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen en weet welke stoffen aanwezig zijn, hoe deze opgeslagen worden en hij moet handelen als het misgaat. In de praktijk betekent dit veelal dat – als er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen – dat de deskundige constant tijdens openingsuren aanwezig is.

In de praktijk is bij een deel van deze bedrijven geen deskundige aanwezig. Zij voldoen dus niet aan wet- en regelgeving.

Dat bedrijven geen deskundige ter plekke hebben, kan twee redenen hebben: bedrijven kennen de wet- en regelgeving niet voldoende op dit gebied of bedrijven weten niet dat dermate veel (méér dan 2.500 kg) gevaarlijke stoffen worden opgeslagen dat aan de wet- en regelgeving voldaan moet worden.

Een zorginstelling met meerdere locaties bijvoorbeeld heeft er al mee te maken op het moment dat het spoelmiddel voor de professionele vaatwasser binnenkomt op het logistiek centrum en vandaaruit vervoerd wordt naar een andere locatie. Als dat vervoer over de openbare weg gebeurt, dan moet de zorginstelling eveneens een veiligheidsadviseur hebben benoemd. Of een gemeente die op een milieustation blikken verf of flessen wasbenzine in ontvangst neemt. Ook dan moet er een deskundige aanwezig zijn.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen, en zijn te herkennen door middel van een gevaarsetiket op de verpakking, veelal voorzien van een UN-nummer.

De kosten van het opleiden van een deskundige (vakbekwaam persoon) wegen niet op tegen de kosten van een boete. Maar dan moet een organisatie wel weten dat die er moet zijn. Een Quickscan Veiligheid kan helpen die risico’s in kaart te brengen. Zo wordt uw organisatie niet verrast door een controle van ILT.

JTI verzorgt de opleiding Veilig omgaan met Gevaarlijke Stoffen. Dit is een maatwerktraining zodat u zeker weet dat u werknemer de risico’s van gevaarlijke stoffen binnen úw onderneming kent.

Kijk hier voor meer informatie over deze training.