Het voldoen aan minimale wettelijke veiligheidscriteria is niet voldoende, zegt veiligheidsadviseur Ramon Janssen van JTI. Kijk maar naar het incident bij Chemie-Pack in Moerdijk of de brand in een GGZ-instelling in Leiden.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat geldt –helaas- ook in de veiligheidsbranche. De afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten geweest, waarbij organisaties wel voldeden aan de minimale wettelijke veiligheidseisen maar die niet voldoende bleken te zijn. Dat komt omdat deze minimale veiligheidseisen niet toegespitst zijn op een specifieke branche.

Denk bijvoorbeeld aan de brand bij Chemie-Pack in 2011. Oorzaak van die brand was een gasbrander. Of een gasbrander gebruikt mag worden in de buurt van brandbare stoffen, is afhankelijk van diverse factoren. Een vraag die tijdens een risico-inventarisatie wordt beantwoord en een vraag waarvan het antwoord per bedrijf verschilt.

Een ander voorbeeld is de brand in een GGZ-instelling in Leiden in 2011. Helaas vielen daar drie doden. Een zorginstelling heeft te maken met personen die niet zelfredzaam zijn, maar die wel geëvacueerd moeten worden bij een brand. Bij een incident bij een zorginstelling zou de focus moeten liggen bij het in veiligheid brengen van de bewoners en personeel.

Twee heel verschillende organisaties met twee heel verschillende specifieke veiligheidseisen. Tijdens een maatwerk BHV-training zou ik bij een chemisch bedrijf focussen op de risico-inventarisatie. Welke stoffen zijn aanwezig, hoe kunnen die geblust worden, hoe kan een brand voorkomen worden en wat zijn de prioriteiten in geval van een brand.

Terwijl ik bij een maatwerk BHV-training in de zorg het personeel zou trainen in het in veiligheid brengen van bewoners en personeel, niet enkel op het blussen van de brand. Verder zou ik de organisatie adviseren over brandcompartimentering en brandbeveiligingsinstallaties.

Onze wetgever geeft minimale wettelijke veiligheidseisen. Per branche zijn er echter additionele eisen om de veiligheid écht te waarborgen. Daar zijn organisaties zich gelukkig wel van bewust, maar de actie daarna ontbreekt vaak nog. De wetgever voelt zich niet verantwoordelijk voor het afdichten van de kloof, zij legt de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving neer bij de organisaties zelf.

Uiteraard is er een verantwoordelijkheid van organisaties, de wetgever kan niet per branche bepalen welke eisen er zijn. Daarom stel ik voor dat er per branche wordt gekeken welke aanvullende eisen er zijn. Dat kan samen met de brancheorganisaties die tools kunnen aanreiken aan de aangesloten organisaties. Dan is de rol van de overheid toezicht te houden.

Het blijkt al jaren dat er een stok achter de deur nodig is om bedrijven extra veiligheidsmaatregelen te laten treffen. Zo kunnen we genoemde incidenten voorkomen. En niet pas in actie komen als het kalf verdronken is.

Bent u op zoek naar een maatwerk BHV-training of maatwerk advies?
JTI opleidingsinstituut geeft advies en training voor úw specifieke praktijksituatie. Wij verzorgen maatwerktrainingen die volledig zijn afgestemd op de bijzondere risico-omstandigheden en werkprocessen van úw organisatie. Zodat uw medewerkers zijn opgeleid om te gaan met de specifieke risico’s binnen úw bedrijf.

Kijk hier voor meer informatie over onze maatwerk BHV-trainingen.