Wanneer u deelneemt aan een van onze trainingen deelt u verschillende (noodzakelijke) persoonsgegevens met ons. We proberen zo zorgvuldig en veilig mogelijk met deze gegevens en uw privacy om te gaan. Als u onze website bezoekt maakt deze géén gebruik van cookies of locatiegegevens voor het analyseren van online surfgedrag. Lees deze Privacy statement zorgvuldig voordat u gebruik gaat maken van onze diensten en producten.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in ons systeem?
1) Wanneer u zich inschrijft voor een  training verwerken wij de volgende gegevens:
– Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
– Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres);
– Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
– Factuur en tevredenheidsonderzoek;
– Voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
2) Wij verwerken de onder 1) genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
– We gebruiken uw naam om u correct te adresseren voor de factuur van de betreffende training(en);
– We zullen uw telefoonnummer/e-mail gebruiken om met u te kunnen communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling;
– We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor uw en onze administratie, voor de certificaten, pasjes en  cursusherinneringen;   
– We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij u tijdig kunnen herinneren aan een herhaling training;
– We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan contactpersoon) rechtstreeks te kunnen uitnodigen voor hun training;
– We verwerken de betaalmethode per inschrijving om uw betaalgemak te garanderen;
– We verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om u hiermee administratief van dienst te zijn;
– We verwerken de antwoorden van het tevredenheidsonderzoek  om onze dienstverlening verder te optimaliseren;
– We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om uw medewerkers op de juiste tijd, op de juiste locatie te verwelkomen voor hun training.

Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren is het zaak dat JTI-Opleidingsinstituut deze deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten te kunnen voorzien van deze bescheiden.

Heeft u nog vragen over uw vastgelegde persoonsgegevens of wilt u deze kosteloos inzien, corrigeren en/of verwijderen, neem dan contact met ons op.
Dit kan via info@opleidingsinstituut-jti.nl

De tekst van deze Privacy statement kan door JTI Opleidingsinstituut worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.
Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Klacht                                                                                                                                                                           
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door JTI Opleidingsinstituut, kunt u de klacht bij ons indienen conform onze klachtenprocedure, alsook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.