Elke werkgever is verplicht een arbobeleid te voeren. Dit arbobeleid wordt gebaseerd op de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). In deze RI&E checklist komen mogelijke risico’s in het bedrijf naar voren, waarna de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. Wilt u ook een RI&E checklist laten uitvoeren bij uw bedrijf? JTI Opleidingsinstituut verzorgt een uitgebreid RI&E rapport voor uw bedrijf!

RI&E rapport

De RI&E is verplicht voor alle werkgevers, met uitzondering van ZZP’ers. Hierin wordt onder andere beschreven welke risico’s er zijn binnen het bedrijf, maar ook een plan van aanpak waarin staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door een checklist RI&E te maken wordt het werk veiliger en gezonder. Tevens dient een RI&E checklist actueel te zijn en niet ouder dan 4 á 5 jaar en dienen tussentijdse wijzigingen van de werkplek ook meegenomen te worden.

Inhoud RI&E rapport

Het RI&E rapport is van belang om een goed arbobeleid te kunnen voeren binnen uw bedrijf. In de RI&E komen daarom de volgende belangrijke zaken aan bod:

  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren binnen uw bedrijf en de reeds genomen risicobeperkende maatregelen hiervoor
  • De prioritering van alle aanwezige risico’s en gevaren
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden
  • Een overzicht van de maatregelen die genomen gaan worden, ook wel het Plan van Aanpak

JTI Opleidingsinstituut toetst uw RI&E rapport

U kunt de RI&E zelf samenstellen, maar deze dient te worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Deze toetst uw checklist RI&E en adviseert bij het opgestelde plan van aanpak. JTI Opleidingsinstituut heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van praktische risico inventarisaties en evaluaties en staat dan ook voor u klaar met een gedegen advies voor uw RI&E rapport.

Neem vrijblijvend contact op

De RI&E is niet afhankelijk van een bedrijfsbranche, maar kan wel verschillen per bedrijfsgrootte. Zo hoeven bedrijven met maximaal 25 medewerkers niet verplicht hun RI&E rapport te laten toetsen door een arbodeskundige, indien ze gebruikmaken van een erkend RI&E instrument.

Wilt u meer weten over een RI&E en wat JTI Opleidingsinstituut voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of lees meer over onze RI&E toetsingen.

Informatie aanvragen

Download opleidingsbrochure