Rijexamens

Een rijexamen is een examen om de rijvaardigheid te testen van een aankomende verkeersdeelnemer. Wanneer het rijexamen positief uitvalt kan een bewijs van rijvaardigheid worden verkregen.

Theorie-examen

Algemeen
Vóórdat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Als je daarvoor slaagt ontvang je na afloop een uitslagformulier. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd. Je kunt theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden vóór je zestien jaar wordt, kun je al wel een examendatum reserveren.

Het vernieuwde theorie-examen
Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen: gevaar herkenning en verkeersregels en verkeerinzicht

  • 25 vragen over gevaarherkenning.
  • 30 vragen over verkeersregels
  • 10 vragen over verkeersinzicht

Verkeersinzicht en risico's
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Gevaarherkenning
De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Wanneer geslaagd?
Je moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen. De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Geslaagd
De geslaagde kandidaat ontvangt een uitslagformulier. De uitslag van het theorie-examen wordt elektronisch geregistreerd en is een jaar geldig.

Gezakt
Ook als je zakt krijgt je een uitslagformulier. Daarop staat per examenonderwerp vermeld hoeveel vragen je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Praktijkexamen

Minimum leeftijd 
Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Verklaring van rijvaardigheid 
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Verklaring van geschiktheid 
Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Geen rijbewijs 
Je rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Tussentijdse toets, hoe ver ben ik?

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets (TTT). De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om te bepalen hoe je ervoor staat en alvast te wennen aan het rijexamen en zo eventuele nervositeit weg te nemen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.

Bijzondere manoeuvres rijbewijs B (personenauto)

Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de vroegere bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht en een stopopdracht.

Omkeeropdracht
Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Je kiest zelf de plaats en de wijze waarop je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

Parkeeropdracht 
De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.

Stopopdracht
Verder is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet je zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een juiste inschatting hebt van de lengte van de neus van de auto.

Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop jij de opdracht uitvoert.

De examenuitslag

De examenuitslag laat na je rijexamen niet lang op zich wachten. Zodra het examen erop zit, loop je samen met je examinator weer naar binnen en krijg te de uitslag te horen. Ben je geslaagd, dan stuurt je examinator 2 documenten digitaal door naar het RDW/CRB. Dat zijn de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid.

De volgende dag kun je dan bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs aanvragen. Hierbij dien je een geldig legitimatiebewijs en 2 recente pasfoto's mee te nemen. Meestal duurt het dan een paar dagen voordat je je rijbewijs kunt afhalen.
Veel gemeentes bieden de mogelijkheid om, via een spoedprocedure, je rijbewijs een dag na de aanvraag af te halen. Daarvoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht.

Gezakt voor je rijexamen?
Een negatieve examenuitslag kan natuurlijk ook voorkomen, hoewel dit bij onze rijschool minder vaak voor komt. Als je bent gezakt voor het examen, legt je examinator uit welke onderdelen onvoldoende waren. Laat dan het formulier met de examenuitslag uitprinten of mailen naar je eigen e-mailadres. Je kunt dan later nalezen waaraan je samen met je rij-instructeur nog wat extra aandacht moet besteden.

Herkansing
Tijdens de vervolglessen kun je extra aandacht geven aan de punten waarop je onvoldoende hebt gescoord.

Nog een herkansing? En nog één?.
Als je binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR-praktijkexamen kun je je aanmelden voor een "nader onderzoek". Dit is een bijzondere vorm van examineren waarbij sprake is van een meer persoonlijke begeleiding. In een rustiger omgeving met minder stress. Deze speciale aanpak werkt voor veel kandidaten goed en het aantal geslaagden ligt dan ook een heel stuk hoger dan bij de gewone CBR-examens!

JTI rijopleidingen rijopleiding
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid