Van de veiligheidsplannen van organisaties is meer dan helft niet werkbaar, denkt JTI-veiligheidsadviseur Ramon Janssen. Volgens hem hebben veel van de plannen ballast die in geval van een calamiteit het plan onwerkbaar maken.

Organisaties hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met wijzigingen op het gebied van veiligheid. De ontruimingsalarminstallatie moet vanaf 1 januari volledig gecertificeerd zijn, niet meer alleen het brandmeldingsgedeelte. En vanaf de zomer heeft een bedrijf een ontruimingsplicht voor alle aanwezigen, niet alleen maar zijn werknemers. Het zijn veranderingen die grote implicaties hebben op de manier waarop organisaties hun ontruimingsplannen of veiligheidsplannen moeten aanpassen.

Veel van die plannen voldoen wel aan de NEN-normen, maar echt praktisch toepasbaar zijn ze niet. NEN geeft een prima kader van welke facetten in een plan horen te staan. Het gevaar is dat organisaties met een plan volgens de NEN-normen, denken dat ze bij brand of ontruiming een werkbaar en veilig document in handen hebben. In de praktijk is dat helaas niet zo. Ik denk dat 65 procent van de bedrijven een plan heeft dat bij brand, wateroverlast of een elektriciteitsuitval niet werkbaar is. En daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan.

Ballast

Wat ik zie, is dat veel van de plannen veel ballast hebben die in geval van een calamiteit het plan onwerkbaar maken. Soms staan er drie tot vier keer de contactgegevens in. Dat levert het gevaar op dat niet alle gegevens worden aangepast. En dan blijkt in geval van een calamiteit de persoon die gebeld moet worden niet meer werkzaam. Soms staat er de volledige werking van de blusmiddelen in. De werking van blusmiddelen is lesstof tijdens de BHV, dat hoeft niet in een plan te staan. Niemand neemt de werking door als het gebouw in brand staat, er wordt geblust.

Bij veel organisaties is de veiligheid de taak van de facilitair manager. Deze man of vrouw stelt naar eer en geweten een plan op. Deze functionarissen hebben echter een brede functie, hij moet niet alleen op de hoogte zijn van de brandveiligheid, maar ook van de schoonmaak, gebouwenbeheer en werkplekinrichting. Het is onmogelijk om van al deze facetten ook inhoudelijk goed op de hoogte te zijn, dat hij niet weet dat het plan praktisch niet voldoet heeft vooral te maken met onwetendheid.

Zelden een pragmatisch plan

In de praktijk kom ik zelden een pragmatisch plan tegen. Een pragmatisch veiligheidsplan is in mijn ogen één masterplan met tabbladen – waardoor het doorzoekbaar is – en het bevat contactgegevens op één plek, bedrijfsrisico’s, bhv-gegevens, crisismanagementinformatie en het nazorgproces. Dat laatste wordt vaak vergeten.

Het maken van plannen omtrent veiligheid – ontruimingsplannnen, bhv-plannen, noem maar op – is specialistisch werk. Er zijn wettelijke kaders en met de juiste kennis is daarbinnen het beste, efficiëntste en goedkoopste plan voor een organisatie te maken. Alleen dan gaan we als veiligheidssector echt van regelgericht naar risicogericht.

Bent u op zoek naar een maatwerk veiligheidsplan?
JTI opleidingsinstituut kan dit voor uw organisatie verzorgen. Onze adviseurs hebben de juiste kennis & knowhow en werken vanuit uw behoefte en bedrijfsfilosofie. Het op te stellen veiligheidsplan voor uw organisatie is daarmee altijd maatwerk.

Kijk hier voor meer informatie over onze veiligheidsplannen.