Beheer en Onderhoud

Brandveiligheid is een continu proces waar aandacht voor nodig is. JTI Brandbeveiliging staat voor kwaliteit en om deze kwaliteit te kunnen waarborgen willen wij je wijzen op de zorgplicht vanuit het Bouwbesluit (BBL). De gebouweigenaar is verplicht om periodiek onderhoud uit te (laten) voeren en adequaat te inspecteren en waar nodig onvolkomenheden te herstellen.

In de loop der tijd vinden er mutaties en verbouwingen plaats welke de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak manco’s vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabel- of leidingdoorvoer is immers zo aangebracht.

Om ervoor te zorgen dat de (brand)veiligheid van uzelf, uw medewerkers en bezoekers niet in het geding komt, u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en geen grote herstelkosten heeft aan het herstellen van gebreken aan uw brandscheidingen, is het van groot belang om de inspectie, het onderhoud en beheer van uw brandscheidingen goed te organiseren.

De gecertificeerde brandwerende applicatie monteurs van JTI Brandbeveiliging kunnen u hierbij helpen zodat uw gebouw brandveilig is én blijft.

Constateert u onverhoopt toch een gebrek aan de brandwerende scheiding in uw gebouw, neem dan contact met ons op voor het direct herstellen van deze ongewenste situatie. Dankzij onze flexibiliteit kunnen wij u snel van dienst zijn.

Beheer en onderhoud van brandscheidingen
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid