BHV opleidingen

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers, welke zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Als er in het bedrijf iets gebeurt; er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het de BHV’ers die actie ondernemen.

Tijdens deze cursus leert u wat er moet gebeuren als er brand is, of wat u moet doen als iemand flauwvalt. Ook leert u wat u moet doen als het gebouw ontruimd moet worden. In geval van een ontruiming zorgen de BHV’ers er vaak samen met de overige collega’s voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Natuurlijk is de doelstelling dat u na het volgen van deze cursus beschikt over het BHV-certificaat zoals die vereist wordt door de Arbowet. Maar nog veel belangrijker is dat u, na het volgen van de cursus, beschikt over kennis en vaardigheden die u ook echt kunt gebruiken in uw praktijksituatie.

Onze maatwerk-trainingen zijn dan ook volledig afgestemd op de bijzondere risico-omstandigheden en werkprocessen van uw organisatie.

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid