Onderhoud brandscheidingen

Bij brand in gebouwen komen mensenlevens in gevaar, gaan goederen verloren en worden gebouwen en installaties onbruikbaar. Passieve brandpreventie is een reeks preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat de groei van een vuurhaard wordt vertraagd en de schade aan een gebouw kan worden beperkt.

Het gebruik van passieve brandwerende producten is puur gericht op de veiligheid van de gebruikers of bewoners van een gebouw. Zo zijn hoofddraagconstructies, plafonds, vloeren en wanden zo te bekleden of te coaten dat mensen meer tijd hebben om te vluchten als er brand uitbreekt. Dat geldt ook voor het brandwerend afdichten van doorvoeren en hun sparingen zodat rook en vuur niet van de ene naar de andere ruimte kunnen doorslaan en overslaan.

JTI Brandbeveiliging is erkend applicateur voor het aanbrengen van hoogwaardige brandwerende en -vertragende materialen en afdichtingen. Hieronder wordt verstaan zowel het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, als ook het aanbrengen van coating tegen vuuruitbreiding.

Allereerst wordt door ons bekeken aan hoeveel minuten brandwerendheid de doorvoering en sparingen moeten voldoen (conform Bouwbesluit, of tot het rechtens verkregen niveau), vervolgens wordt naar een passende oplossing gezocht om met de juiste gecertificeerde producten optimaal af te dichten.

Na afloop van de werkzaamheden worden middels een datamanager alle brandwerende afdichtingen in uw gebouw in een digitaal logboek geregistreerd. Daarin staan gegevens als datum, locatie, type sparing, brandwerendheid, gebruikte materialen etc. Ook wordt er een foto aan de gebouwplattegrond toegevoegd. Alle afdichtingen zijn op deze manier snel inzichtelijk en duidelijk geadministreerd.

  • Onderhoud brandscheidingen € 84,00 (uurbasis).
Onderhoud brandscheidingen van JTI Brandbeveiliging
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid