Keuren ladders, trappen en rolsteigers

Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te laten werken met materiaal dat geschikt is voor professioneel gebruik en voldoet aan wet- en regelgeving¹.

In de wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen wordt geëist dat voor het waarborgen van de veiligheid van klimmateriaal (trappen, ladders en rolsteigers), deze periodiek gekeurd moeten worden door een deskundig persoon. Zowel vanuit de VCA als de “Leidraad Veilig werken op hoogte” (geïntegreerd in diverse branchecatalogi) wordt deze periodieke keuringsperiode verder gespecificeerd naar een verplichte jaarlijkse keuring: ‘’De deugdelijkheid van het klimmateriaal moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd. Hiertoe dient tenminste eenmaal per jaar een inspectie door een deskundige te worden uitgevoerd.’’

Veel bedrijven en organisaties besteden de keuring uit aan een deskundige, omdat er gespecialiseerde kennis is vereist. JTI brandbeveiliging beschikt over een gespecialiseerd en goed opgeleid team van ervaren inspecteurs. Deze inspecteurs hebben allen de keuringsopleidingen en de bijbehorende examens positief afgerond.

Als de klimmaterialen zijn goedgekeurd wordt er een officieel keuringscertificaat verstrekt. Dit keuringscertificaat is voorzien van een controlestaat. Alle gekeurde klimmaterialen worden voorzien van een inspectiesticker.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de keuringsmogelijkheden voor uw organisatie.

¹Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.4a. Keuringen.
¹Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal.
NEN 2484 (ladders en trappen).
NEN-EN 1004 (rolsteigers).

  • Keuren ladders, trappen en rolsteigers € 84,00 (uurbasis).
Keuren arbeidsmiddelen van JTI Brandbeveiliging
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid