VCA Veiligheidstraining

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich binnen het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is dan ook een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.

Door werknemers op te leiden over VGM-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) wordt de kennis en het bewustzijn vergroot. Werknemers leren de risico’s verbonden aan het werk te herkennen en doeltreffende maatregelen te nemen met als doel gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Daarenboven kunnen opdrachtgevers eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid