Beheerder brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1.

Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid