Onderhoud brandmeldsystemen

Iedere pandeigenaar die een brandmeldinstallatie in zijn pand heeft is verplicht om deze in de nominale staat te houden conform de vingerende wet- en regelgeving. Dit houdt ten minste in:

Periodieke controle en preventief onderhoud door de beheerder.

Periodiek dient er controle en preventief onderhoud plaats te vinden conform de NEN 2654 door een hiertoe bevoegd persoon (beheerder brandmeldinstallatie). De periodieke controle en het preventief onderhoud moet maandelijks door een beheerder brandmeldinstallatie worden uitgevoerd en in het logboek worden vastgelegd.

De beheerder is contactpersoon voor de interne en externe organisaties m.b.t. het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. De beheerder heeft hiervoor de noodzakelijk kennis, alsmede kennis van de interne en externe alarmopvolging.

De beheerder moet de onderhouder informeren over bouwkundige wijzigingen, wijzigingen in het gebruik van de ruimten en wijzigingen in de alarmorganisatie voor zover deze van invloed kunnen zijn op het juist functioneren van de brandmeldinstallatie en het tijdig detecteren van brand.

Periodieke controle en preventief onderhoud door de onderhouder.

Periodiek dient er controle en preventief onderhoud plaats te vinden conform de NEN 2654 door een hiertoe bevoegd persoon (onderhoudsdeskundige). De periodieke controle en het preventief onderhoud moet, met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant, in de regel ten minste eenmaal per jaar door een onderhoudsdeskundige worden uitgevoerd. Preventief onderhoud omvat alle maatregelen die nodig zijn om elk onderdeel van de brandmeldinstallatie in de nominale staat te houden of te brengen, een en ander volgens de voorschriften van de fabrikant. De uitgevoerde werkzaamheden en geconstateerde afwijkingen van de nominale staat van de brandmeldinstallatie moeten in het logboek worden vastgelegd met verwijzing naar het rapport van onderhoud.

Goed onderhoud aan een brandmeldinstallatie is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid, daar hiermee een snelle detectering kan worden geborgd. Hierdoor kunnen mensen tijdig worden geëvacueerd, kunnen bezittingen worden gespaard en is de kans dat het pand kan worden gered groter.

Ongeacht het type en/of merk van de brandmeldinstallatie, JTI brandbeveiliging draagt zorg voor vakkundig, veilig maar vooral betrouwbaar periodiek maandelijks onderhoud (beheerderstaken) aan uw brandmeldinstallatie conform de geldende onderhoudsnormen. Bij zowel het maandelijks als het jaarlijks onderhoud worden alle gegevens na het onderhoud verzameld en digitaal aan u beschikbaar gesteld in een voor u persoonlijk ingerichte en beveiligde online klantenportal.

  • Onderhoud brandmeldsystemen € 84,00 (uurbasis).

NB: Het periodiek jaarlijks onderhoud door een onderhoudsdeskundige voeren wij enkel uit op brandmeldinstallaties van de navolgende merken:

  • Hochiki Brandmeldcentrales.
  • NSC Brandmeldcentrales.
  • Bosch Brandmeldcentrales.
  • Siemens Brandmeldcentrales.
  • Hertek Brandmeldcentrales.
ltitude-overview-1511254860
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid