Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Vrijwel iedereen gebruikt bij het uitoefenen van zijn of haar beroep elektrische arbeidsmiddelen. Vaak wordt hierbij alleen gedacht aan elektrische handgereedschappen, zoals een boormachine of een haakse slijper. Er zijn echter talloze elektrische apparaten die mensen gebruiken tijdens hun werk, zoals een bureaulamp, computer, printer en zelfs het koffiezetapparaat in de kantine, die ook tot de categorie elektrische arbeidsmiddelen behoren.

De werkgever dient er voor te zorgen dat al deze apparaten in een goede staat verkeren, zodat zijn of haar werknemers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Daarom moeten deze arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd¹. De richtlijnen voor het testen van elektrische arbeidsmiddelen staan vermeld in de NEN 3140. Deze norm schrijft voor dat een elektrische keuring regelmatig dient te worden uitgevoerd.

Indien bij de keuring gebreken worden geconstateerd mogen deze arbeidsmiddelen niet meer worden gebruikt. De keuringstermijn hangt af van een aantal wegingsfactoren. Zo is de mate van gebruik van het arbeidsmiddel, de deskundigheid van de gebruiker, de omgevingsomstandigheden en de kans op beschadiging van belang. In de NEN 3140 is een tabel opgenomen waarin aan elk van deze factoren punten worden toegekend. Aan de hand van deze punten wordt de keuringstermijn vastgesteld.

Veel bedrijven en organisaties besteden de keuring uit aan een deskundige, omdat er gespecialiseerde kennis is vereist. JTI brandbeveiliging beschikt over een gespecialiseerd en goed opgeleid team van ervaren inspecteurs. Deze inspecteurs hebben allen de keuringsopleidingen en de bijbehorende examens positief afgerond.

Als de elektrische arbeidsmiddelen zijn goedgekeurd wordt er een officieel keuringscertificaat verstrekt. Dit keuringscertificaat is voorzien van een controlestaat. Alle gekeurde elektrische arbeidsmiddelen worden voorzien van een inspectiesticker.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de keuringsmogelijkheden voor uw organisatie.

¹Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.4a. Keuringen.
NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties).

  • Keuren elektrische arbeidsmiddelen € 84,00 (uurbasis).
Keuren arbeidsmiddelen van JTI Brandbeveiliging
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid