Keuren hijsmiddelen

Werken met hijswerktuigen brengt risico’s met zich mee. Door de aard van de handelingen die ermee worden verricht, kunnen namelijk gevaarlijke situaties ontstaan. Om deze risico’s tot een minimum in te perken, is een uitgebreide keuring van hijsmiddelen essentieel. Door de staat waarin het hijsmiddel zich bevindt te beoordelen, is het veiligheidsrisico beter te bepalen en zullen deze gereedschappen zelden de aanleiding zijn van een ongeval.

Een deugdelijke keuring van uw hijsmiddelen is niet alleen een noodzakelijke en wettelijke verplichting¹, het is ook een uitermate waardevolle actie. U moet er niet aan denken welke ongevallen er kunnen plaatsvinden wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd met ondeugdelijk materiaal. Keuring en certificering is dan ook van levensbelang.

Veel bedrijven en organisaties besteden de keuring uit aan een deskundige, omdat er gespecialiseerde kennis is vereist. JTI brandbeveiliging beschikt over een gespecialiseerd en goed opgeleid team van ervaren inspecteurs. Deze inspecteurs hebben allen de keuringsopleidingen en de bijbehorende examens positief afgerond. Als de hijsmiddelen zijn goedgekeurd wordt er een officieel keuringscertificaat verstrekt. Dit keuringscertificaat is voorzien van een controlestaat. Alle gekeurde hijsmiddelen worden voorzien van een inspectiesticker.

NB: Metalen hijs- en hefmiddelen dienen naast de jaarlijkse inspectie, veelal vierjaarlijks beproefd te worden door een externe deskundige. Een inspecteur is niet gecertificeerd om deze beproeving te doen. Voor de periodieke beproeving dient een externe deskundige ingeschakeld te worden die de middelen onder andere op een trekbank beproeft.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de keuringsmogelijkheden voor uw organisatie.

¹Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.4a. Keuringen.
NEN-EN 818/7

  • Keuren hijsmiddelen € 84,00 (uurbasis).
Keuren arbeidsmiddelen van JTI Brandbeveiliging
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid