Keuren magazijnstellingen en stalen opslagsystemen

Magazijnstellingen en stalen opslagsystemen moeten in wettelijke zin worden opgevat als arbeidsmiddelen, en dienen derhalve jaarlijks te worden gekeurd¹. Deze keuringsverplichting geldt reeds sinds 1998, middels de inwerkingtreding van de Arbowet. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van magazijnstellingen en stalen opslagsystemen. Goedgekeurde magazijnstellingen dragen bij aan een veilige werkomgeving voor werknemers en een zorgeloze bedrijfsvoering voor het management.

Veel bedrijven en organisaties besteden de keuring uit aan een deskundige, omdat er gespecialiseerde kennis is vereist. JTI brandbeveiliging beschikt over een gespecialiseerd en goed opgeleid team van ervaren inspecteurs. Deze inspecteurs hebben allen de keuringsopleidingen en de bijbehorende examens positief afgerond.

Als de magazijnstellingen/stalen opslagsystemen zijn goedgekeurd wordt er een officieel keuringscertificaat verstrekt. Dit keuringscertificaat is voorzien van een controlestaat. Alle gekeurde magazijnstellingen/stalen opslagsystemen worden voorzien van een inspectiesticker.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de keuringsmogelijkheden voor uw organisatie.

¹Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.4a. Keuringen.
NEN-EN 15635 (gebruik en onderhoud van stalen opslagsystemen).

  • Keuren magazijnstellingen en stalen opslagsystemen € 84,00 (uurbasis).
Keuren arbeidsmiddelen van JTI Brandbeveiliging
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid