VCA cursussen

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich binnen het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is dan ook een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.