VCA Vol Blended Learning

VCA cursussen

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich binnen het bedrijf bevinden. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is dan ook een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.

Door werknemers op te leiden over VGM-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) wordt de kennis en het bewustzijn vergroot. Werknemers leren de risico’s verbonden aan het werk te herkennen en doeltreffende maatregelen te nemen met als doel gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Daarenboven kunnen opdrachtgevers eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Blended Learning

Blended Learning is een combinatie van online leren (e-learning) en contactonderwijs (praktijkbijeenkomst). Met e-learning bereidt de cursist zichzelf voor in zijn eigen tempo en studeert hij op de momenten die het beste bij hem passen.

Vooropleiding

Voor deze cursus is een geen specifieke vooropleiding vereist.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een diploma en pasje, welke 10 jaar geldig is.

Maatwerk

Deze cursus kan op maat worden gemaakt (klantspecifiek).

Deze cursus staat helemaal in het teken van veilig, gezond en duurzaam werken. Het doel van VCA is immers om het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen. En daarom komen er allerlei onderwerpen aan bod. Over wetgeving, incidenten, bescherming, gevaarlijke stoffen, elektriciteit en brand. Enorm interessant, maar bovenal: belangrijk!

Cursusduur

2 uur thuisstudie (e-learning) en 4 uur praktijkbijeenkomst.

Examen

De eindtoets (theorie) moet met een voldoende worden afgesloten. 

De kosten voor deze cursus bedragen €245,00 per persoon exclusief 21% btw.

De kosten voor maatwerk zoals grotere groepen of incompany trajecten zijn op aanvraag beschikbaar.

Startdatum Maand Variant Locatie

Powered by Eduframe