Risico inventarisatie en evaluatie

Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn verplicht een RI&E op te stellen.

Het plan van aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, artikel 5). In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

JTI advies heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van praktische risico inventarisatie’s & -evaluaties. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen en toetsen. Wilt u meer weten over een RI&E en wat JTI advies op het gebied van een risico-inventarisatie & -evaluatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

NB:
Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) moeten wel een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een (branche-) erkend RI&E-instrument, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige.

Een RI&E dient actueel te zijn. Indien een RI&E ouder dan 4 à 5 jaar is, wordt de RI&E niet langer als actueel beschouwd. Een tussentijdse wijziging van de werkplek betekent eveneens een nieuwe RI&E. Bij VCA aangesloten organisaties verbinden zich aan de eis om de RI&E minimaal eens in de 3 jaar opnieuw uit te voeren.

  • Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €2.995,00 (1-25 mdw).
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €4.995,00 (26-100 mdw).
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €7.995,00 (101-250 mdw).
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €9.995,00 (> 251 mdw).
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €1.385,00 (toetsing).
  • Aanvullende Risico-inventarisatie & -evaluatie vanaf €1.385,00 (p.st).
JTI brandbeveiliging advies
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid