Trainingen

Een veilige omgeving ontstaat door veilig handelen. Goed getrainde medewerkers weten hun weg in de praktijk. Altijd én op de momenten dat het erop aankomt. De trainingen van JTI opleidingsinstituut sluiten naadloos aan op de beleving en omgeving van de cursist. Individueel, in company of middels e-learning. Behoefte, situatie en niveau staan hierbij altijd voorop. Kennis en praktijk worden één. Zo vormen de trainingen van JTI opleidingsinstituut de schakel tussen kennen en kunnen.

Tijdens een in company training sluit alle lesstof exact aan op uw specifieke bedrijfssituatie. De trainer laat belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk aan bod komen. Hierdoor zijn uw medewerkers deskundig opgeleid en zijn zij goed ingespeeld op situaties in uw eigen organisatie. In company trainen vergroot dan ook de kennis en de kwaliteit van de individuele werknemer alsmede het draagvlak binnen uw organisatie.

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid