Inschrijven BHV Cursus SWZ Zorg

Overzicht

Middels onderstaande inschrijfmodule kunt u zich inschrijven voor een van de BHV cursussen binnen SWZ Zorg. Met je inschrijving voor een van deze cursussen ga je automatisch akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens op de manier zoals omschreven in het privacystatement van Opleidingsinstituut JTI.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers, welke zijn opgeleid om binnen SWZ Zorg een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Als er binnen SWZ Zorg iets gebeurt; er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het de BHV’ers die de eerste actie ondernemen.

Programma

Tijdens deze cursus leer je als BHV'er wat er moet gebeuren als er brand is, of wat je moet doen als iemand eerste hulp nodig heeft. Ook leert je wat je moet doen als het gebouw ontruimd moet worden. De herhalingstraining is praktijkgericht en afgetsemd op de diverse locaties/specifieke risico's van SWZ Zorg, waardoor er veel mogelijkheid is tot het daadwerkelijk beoefenen van diverse praktische scenario’s.

Cursusduur

2 à 3 uur thuisstudie (e-learning) en 1 praktijkbijeenkomst van 09:00uur tot 16:00uur.

Examen

De e-learning moet volledig worden doorlopen en de eindtoets moet met een voldoende worden afgesloten voor aanvang van de praktijkbijeenkomst.