Crisismanagement

Een crisis kan op veel manieren ontstaan en kan nooit geheel worden voorkomen. Echter de manier waarop met de crisis wordt omgegaan en hoe deze wordt opgelost blijkt cruciaal. Het is dus letterlijk noodzaak om goed op een crisissituaties te zijn voorbereid.

Crisismanagement is de systematische werkwijze om crises te beheersen en de schadelijke gevolgen te beperken.
Crises worden gekenmerkt door vier elementen:

  • Ernstige bedreiging van de continu├»teit van de organisatie;
  • Hoge mate van onzekerheid;
  • Korte beslistijden;
  • Onvoorspelbaarheid en onvoorstelbaarheid.

Overzicht cursussen

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid