Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen. Werken met gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen brengt risico’s met zich mee. Het veilig en verantwoord omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen kan dan ook niet genoeg worden benadrukt. Kleine foutieve handelingen kunnen immers enorme gevolgen met zich meebrengen. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 4.1c, Lid k dienen alle personen welke arbeid verrichten met gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen over een zodanige basiskennis te beschikken, dat zij voldoende in staat zijn de daaraan verbonden gevaren te onderkennen én te voorkomen.

Tijdens deze cursus veilig omgaan met gevaarlijke stoffen worden de cursisten bewust gemaakt van de gevaren van de verschillende gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen en hoe te handelen tijdens een calamiteit zoals brand of lekkage. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het herkennen van gevaarlijke (afval)stoffen en/of CMR-stoffen alsmede hoe dergelijke stoffen veilig dienen te worden opgeslagen.

Na afloop van de opleiding wordt een theorie examen afgenomen, waarna bij een positieve afronding hiervan de cursist een certificaat van JTI opleidingsinstituut ontvangt.

Overzicht cursussen

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid