Ontruimingsassistent OK

Het besluit om te ontruimen, bijvoorbeeld ten gevolge van brand, is een ingrijpende beslissing. Op de OK komt daar nog eens bij dat er gevaarlijke stoffen zijn, de patiënt geheel afhankelijk is van de zorgverleners en er niet snel hulp van buitenaf op de OK kan komen. Daarom is het belangrijk dat je precies weet wat je moet doen bij brand of ontruiming. In deze cursus ga je die zaken leren. Je leert wie welke taken heeft en hoe je de taken uitvoert.

Deze maatwerk cursus is bedoeld voor alle OK-medewerkers omdat zij als Ontruimingsassistent OK kunnen worden ingezet.

Overzicht cursussen

Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid