Rijopleiding in stappen (RIS)

In de Rijopleiding in Stappen (RIS) leer je stap-voor-stap autorijden. Met deze moderne rijopleiding ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer!

De voordelen op een rijtje

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je rijbewijs. Het liefst vraag je het examen al aan na je tiende rijles. Maar hoe weet je of je dan klaar bent voor het examen? Er is niets zo vervelend als zakken. Met de RIS weet je precies waar je aan toe bent. Je vorderingen staan op de leerlingkaart. Zo kun je zien wat je al beheerst en waar je nog aandacht aan moet besteden. Duidelijkheid vóór alles dus.

De Rijopleiding in Stappen duurt niet langer dan een reguliere opleiding. Wel leg je in de RIS extra deeltoetsen af. Daar staat tegenover dat het slagingspercentage fors hoger is. Voor meer informatie over de kosten van de Rijopleiding in Stappen kun je terecht bij Rijopleidingen JTI.

Rijopleiding in modules
Een van de grootste verschillen met de klassieke rijopleiding, is dat de Rijopleiding in Stappen is opgedeeld in 4 delen met allemaal een eigen afsluitende toets. Mede dankzij de vele tussentoetsen ligt het slagingspercentage bij het halen van je Rijbewijs in Stappen hoger. In het kort:

  1. Voertuigbediening en voertuigbeheersing
  2. Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties
  3. Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties
  4. Veilige en verantwoorde verkeersdeelname

Het Rijbewijs in Stappen: vier toetsen
De eerste en tweede toets wordt afgenomen door je eigen rijschool, de andere twee leg je af bij het CBR. Alleen voor de laatste toets, het gewone rijexamen, kun je zakken. De overige toetsen van het Rijbewijs in Stappen zijn vooral om je vooruitgang in de gaten te houden.

RIS IN HET KORT

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in Stappen leer je in stappen. Je gaat steeds een stap verder, als je de vorige stap voldoende beheerst. Je eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Je laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 scripts, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af. In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan een examensituatie. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. In de derde toets kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen (dit geldt niet voor motorexamens). Daarnaast komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Meer weten? Download hier de brochure.

HANDELINGESSCRIPTS EN LEERLINGENKAART

Handelingsscripts
Tijdens de Rijopleiding in Stappen leer je de verschillende handelingen die je tijdens autorijden moet beheersen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. In de RIS gebruik je voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo'n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handeling in telegramstijl.

Een voorbeeld is het script SCAN: kijk tweehonderd meter vooruit, blik niet fixeren, kijk binnenspiegel, kijk voor de auto, kijk buitenspiegel. Je leert aan de hand van zo'n script gemakkelijker de verschillende onderdelen van het autorijden beheersen. Een script is net een checklist: je doorloopt netjes alle stappen. Je instructeur en examinator spreken beiden dezelfde taal. En dat voorkomt veel verwarring.

Leerlingenkaart
In de Rijopleiding in Stappen krijg je je eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur je vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan je zelf zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op je kaart. De leerlingkaart is opgenomen in het cursusboek voor de cursist.

TOETSEN EN EXAMEN

Anders dan bij een reguliere rijopleiding, heb je bij de RIS drie deeltoetsen voordat je opgaat voor het praktijkexamen. Je weet na een toets precies waar je nog extra op moet letten. Dat is een optimale voorbereiding. In de derde toets - je moet om deze te kunnen doen je theorie-examen al hebben behaald - kun je bovendien vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op je praktijkexamen (dit geldt niet voor het motorexamen).

Ook Zelfstandig rijden en Zelfreflectie zijn onderdelen van deze toets. In dat kader gaat het CBR ervan uit dat de kandidaat een Zelfreflectieformulier invult en meeneemt voor de derde toets. In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

JTI rijopleidingen informatie
Pijl omlaag wit

Vrijblijvend meer informatie?

Neem contact met ons op

Maatwerk in veiligheid