Crisismanagement

Een crisis kan op veel manieren ontstaan en kan nooit geheel worden voorkomen. Echter de manier waarop met de crisis wordt omgegaan en hoe deze wordt opgelost blijkt cruciaal. Het is dus letterlijk noodzaak om goed op een crisissituaties te zijn voorbereid.