Training Crisismanagement

Crisismanagement

Een calamiteit of crisis plaatst het management, directie of bestuur van een organisatie in een situatie waar het in veel gevallen niet op is voorbereid. De onderlinge samenwerking wordt op de proef gesteld; de vertrouwde omgeving maakt plaats voor een onbekende wereld.

De ruimte die een organisatie krijgt - de 'license to operate' - neemt tijdens een crisis snel af. Onzekerheid, tijdgebrek en de noodzaak tot het nemen van beslissingen kenmerken de situatie. En er moet vaak worden samengewerkt met veel (en nieuwe) partijen.

Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. 

Maatwerk

Deze training crisismanagement wordt altijd op maat gemaakt (klantspecifiek).

De training crisismanagement is gericht op het trainen van een crisismanagementteam (CMT). Het doel van de training is het aanleren van basisvaardigheden die kunnen worden ingezet tijdens crisissituaties. Crisissituaties beïnvloeden immers het besluitvormingsproces enorm. Besluiten moeten genomen worden met veel tijdsdruk en onzekerheden.

Aan de hand van een realistisch scenario’s testen we de procedures i.r.t. uw crisismanagementteam (CMT) zoals die in uw ontruimings- of bedrijfsnoodplan zijn vastgelegd.

Tijdens deze training zal worden gewerkt middelds de BOBOC-methode. Dit is een beproefde manier om planmatig en systematisch werken mogelijk te maken. Naast de BOBOC-methode is er ook aandacht voor de vergaderagenda en logging.

Tijdsduur

3 à 4 uur (eventueel in combinatie met Table- top). 

Rapportage

Na afloop van de training wordt deze geëvalueerd met de deelnemers en wordt door ons een rapportage van bevindingen opgesteld.

De kosten voor deze training bedragen €3.560,00 per training exclusief 21% btw.

Startdatum Maand Variant Locatie

Powered by Eduframe